AutoCAD Tutorial | Cara Trim Objek

Bagaimana untuk ‘trim’ objek dalam Autocad untuk objek yang berlebihan, bertindan, membuat bucu objek atau menjadikan 2 objek kepada 1 objek dan yang seumpama dengannya dengan mudah?

1. Klik icon Trim di panel modify dan ‘select’ object.

2. Boleh ‘select’ semua objek atau ‘select’ satu persatu.

3. Klik kanan dan ‘select’ objek yang hendak di’trim’ atau dipotong.

Jika ‘select’ satu persatu, mesti pilih objek yang akan memotong / mencantas objek berlebihan itu. Klik kanan dan ‘select’ objek yang berlebihan atau bahagian yang hendak dipotong/dibuang.

Contoh ‘select’ semua objek.

Taip ‘tr’ atau tekan icon Trim di modify panel.

pilih semua objek. Tarik dari kiri ke kanan dan klik kanan
Nota: objek pertama dipilih bertindak sebagai pemotong bahagian berlebihan atau bahagian yang hendak di'trim'
Klik objek yang hendak di’trim’
Klik untuk ‘trim’ lebihan/bahagian seterusnya
Klik untuk trim lebihan seterusnya atau yang terakhir.

Contoh satu persatu

Taip ‘tr’ atau tekan icon Trim di modify panel dan ‘select’ objek pertama.

‘Select’ objek pertama dan klik kanan.
‘Select’ objek yang hendak di’trim’ dan tekan ENTER.

Kemudian, taip semula ‘tr’ atau tekan icon Trim di modify panel dan ‘select’ objek seterusnya.

‘Select’ objek kedua dan klik kanan
‘Select objek yang hendak di’trim’ dan tekan ENTER
Objek telah berjaya di’trim’

Tergantung kepada jenis objek yang hendak di’trim’. “Trim’ boleh digunakan untuk mencantas objek yang berlebihan dan sebagainya.