Teknik Asas Pengudaraan Semulajadi

Sharing is caring!

Pengudaraan semulajadi dalam bangunan mempunyai beberapa teknik yang boleh digunakan.

Keberkesanan pengudaraan semulajadi bergantung kepada rekabentuk bangunan, haba dalam bangunan dan kedudukan bukaan.

Terdapat 3 teknik asas terhadap penggunaan sistem pengudaraan semulajadi, iaitu:

1. Pengudaraan Tunggal (Single Sided Ventilation)

single sided ventilation
© Image by DZ Creation

2. Pengudaraan Melintang / Silang (Cross Ventilation)

cross ventilation
© Image by DZ Creation

3. Pengudaraan Perolahan (Stack ventilation)

stack ventilaltion
© Image by DZ Creation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *