UBBL 1984: Bahagian II – Butir-butir dan kiraan-kiraan pelan struktur

UKBS 1984: Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 Selain pelan arkitek yang dikemukakan kepada PBT, pemohon juga perlu memgemukakan pelan struktur […]

UBBL 1984: Bahagian II – Butir-butir dan kiraan-kiraan pelan struktur Read More »