Teknik Asas Pengudaraan Semulajadi

Pengudaraan semulajadi dalam bangunan mempunyai beberapa teknik yang boleh digunakan.

Keberkesanan pengudaraan semulajadi bergantung kepada rekabentuk bangunan, haba dalam bangunan dan kedudukan bukaan.

Terdapat 3 teknik asas terhadap penggunaan sistem pengudaraan semulajadi, iaitu:

1. Pengudaraan Tunggal (Single Sided Ventilation)

single sided ventilation
© Image by DZ Creation

2. Pengudaraan Melintang / Silang (Cross Ventilation)

cross ventilation
© Image by DZ Creation

3. Pengudaraan Perolahan (Stack ventilation)

stack ventilaltion
© Image by DZ Creation

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *