UBBL 1984: Bahagian II – Spesifikasi

UKBS 1984: Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

Imej – DZ Creation Studio

Setiap pelan bangunan cadangan yang hendak dikemukakan kepada PBT, mesti meletakkan spesifikasi bahan yang hendak digunakan di dalam pelan. Spesifikasi itu merangkumi bahan dinding bata, ketebalan dinding, menyatakan jenis bumbung, sudut bumbung, longkang dan sebagainya. Termasuk spesifikasi bukaan seperti tingkap, pintu atau pintu gelangsar.

Merujuk kepada UBBL 1984 / UKBS 1984, Bahagian II, di bawah tajuk Pengemukaan Pelan-Pelan Untuk Diluluskan, Perkara No. 15, Spesifikasi.

15. Spesifikasi.

Jika dikehendaki oleh pihak berkuasa tempatan pelan-pelan yang dikemukakan untuk diluluskan hendaklah disertakan dengan spesifikasi semua bahan yang dicadang hendak digunakan.


Rujukan: Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 [P.W. 5178/85] (Hingga 1HB November 2015), Bahagian II, Pengemukaan Pelan-Pelan Untuk Diluluskan, Perkara No.9, Spesifikasi. Muka Surat 25.

Nota:

  • UBBL 1984 = Uniform Building By Law 1984
  • UKBS 1984 = Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

Imej – DZ Creation Studio

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *