UBBL 1984 : Bahagian V – Beban guna lantai

UKBS 1984 – Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

Foto – DZ Creation Studio

Berikut perkara yang melibatkan beban guna lantai berdasarkan kepada Undang-Undang Kecil 59 (UBBL 1984).

59. Beban guna lantai

Semua beban guna lantai hendaklah dikira mengikut PM PE 1991-1-1. [Pindaan 2012]


Rujukan: Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (2022), Bahagian V, Kehendak-Kehendak Struktur, Undang-Undang Kecil No. 59, Beban guna lantai.

Nota:

  • UBBL 1984 = Uniform Building By Law 1984
  • UKBS 1984 = Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

IMEJ via Freepik

** Sekiranya terdapat pembetulan/tambahan/pindaan terhadap artikel di atas, anda boleh memaklumkan terus kepada kami melalui ruangan komen atau email.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *