UBBL 1984 : Bahagian V – Beban kekal dikira daripada berat bahan yang digunakan

UKBS 1984 – Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

IMEJ – DZ CREATION STUDIO

Berikut merupakan perkara yang melibatkan pengiraan beban kekal daripada berat bahan. Beban kekal yang dinyatakan dalam UBBL 1984 dikira berdasarkan unit berat yang ditentukan dalam PM PE 1991-1-1 atau menggunakan berat sebenar bahan yang digunakan.

Dalam PM PE 1991-1-1, terdapat nilai umum mengenai bahan-bahan yang biasa digunakan dalam pembinaan. Nilai ini membantu dalam pengiraan beban kekal dengan memberikan panduan tentang berat bahan yang digunakan. Jadi, dalam menentukan beban kekal, kita boleh menggunakan unit berat yang ditetapkan atau berat sebenar bahan yang diketahui merujuk kepada PM PE 1991-1-1.

56. Beban kekal dikira daripada berat bahan yang digunakan. [Pindaan 2012]

(1) Beban kekal hendaklah dikira daripada unit berat yang diberi mengikut PM PE 1991-1-1 atau daripada berat sebenar yang diketahui mengenai bahan-bahan yang digunakan itu. [Pindaan 2012]

(2) Nilai biasa mengenai bahan-bahan yang lazim digunakan adalah dinyatakan dalam PM PE 1991-1-1. [Pindaan 2012]


Rujukan: Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (2022), Bahagian V, Kehendak-Kehendak Struktur, Undang-Undang Kecil No. 56, Beban kekal dikira daripada berat bahan yang digunakan.

Nota:

  • UBBL 1984 = Uniform Building By Law 1984
  • UKBS 1984 = Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

Imej – Freepik

** Sekiranya terdapat pembetulan/tambahan/pindaan terhadap artikel di atas, sila maklumkan terus kepada kami melalui ruangan komen atau email.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *