UBBL 1984 : Bahagian V – Berat dinding sekat (dinding pemisah)

UKBS 1984 – Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

Foto – DZ Creation Studio

Dalam konteks UBBL 1984, jika dinding-dinding sekat ditunjukkan dalam pelan, berat sebenar dari dinding-dinding sekat tersebut harus dimasukkan ke dalam beban kekal. Ini bermaksud, berat sebenar dari dinding sekat atau dinding pemisah tersebut perlu dikira dalam pelan struktur bangunan.

Namun, jika terdapat dinding-dinding sekat yang kedudukannya tidak ditunjukkan dalam pelan, maka rasuk dan kepingan lantai di kawasan tersebut perlu direkabentuk supaya beban dapat diagihkan dengan sama rata.

Merujuk kepada UBBL 1984 / UKBS 1984, Bahagian V, di bawah tajuk Kehendak-Kehendak Struktur, Undang-Undang Kecil No. 57, Berat dinding sekat.

57. Berat dinding sekat

Jika dinding-dinding sekat ditunjukkan dalam pelan, beratnya yang sebenar hendaklah dimasukkan ke dalam beban kekal. Untuk mengadakan dinding-dinding sekat yang tempat-tempatnya tidak ditunjukkan di atas pelan, rasuk dan kepingan lantai di mana ia boleh mengagihkan beban itu supaya cukup rata, hendaklah direka bentuk untuk menanggung, sebagai tambahan kepada beban-beban lain, suatu beban yang teragih sama banyak atas satu meter persegi yang tidak kurang daripada satu pertiga daripada berat satu meter panjang dinding-dinding sekat yang telah siap, tetapi tidak kurang daripada 1 kN/m² jika lantai itu digunakan bagi maksud-maksud pejabat. [Pindaan 2012]


Rujukan: Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (2022), Bahagian V, Kehendak-Kehendak Struktur, Undang-Undang Kecil No. 57, Beban dinding sekat.

Nota:

  • UBBL 1984 = Uniform Building By Law 1984
  • UKBS 1984 = Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

Imej – Freepik

** Sekiranya terdapat pembetulan/tambahan/pindaan terhadap artikel di atas, anda boleh memaklumkan terus kepada kami melalui ruangan komen atau email.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *