UBBL 1984 : Bahagian V – Bumbung lengkung

UKBS 1984 – Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

Foto – DZ Creation Studio

Bagi rekabentuk bumbung melengkung juga perlu merujuk kepada kod standard yang telah ditetapkan seperti yang telah dinyatakan di dalam UBBL 1984 / UKBS 1984, Bahagian IV, di bawah tajuk Kerja-Kerja Sementara Berhubungan Dengan Kerja-Kerja Bangunan, Undang-Undang Kecil No. 64, Bumbung lengkung.

Penetapan adalah supaya rekaan bumbung dapat menampung beban termasuk beban daripada angin dan keadaan di mana ia dibina dan jenis bangunannya.

64. Bumbung lengkung.

Beban guna di atas suatu bumbung lengkung hendaklah dikira mengikut PM PE 1991-1-1. [Pindaan 2012]


Rujukan: Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (2022), Bahagian V, Kehendak-Kehendak Struktur, Undang-Undang Kecil No. 64, Bumbung lengkung.

Nota:

  • UBBL 1984 = Uniform Building By Law 1984
  • UKBS 1984 = Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

IMEJ – wirestock on Freepik

** Sekiranya terdapat pembetulan/tambahan/pindaan terhadap artikel di atas, anda boleh memaklumkan terus kepada kami melalui ruangan komen atau email.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *