UBBL 1984 : Bahagian V – Penutup Bumbung

UKBS 1984 – Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

Foto – DZ Creation Studio

Dalam memastikan bangunan agar sentiasa selamat dan berkualiti, penutup bumbung memainkan peranan yang penting. Penutup bumbung melindungi bangunan daripada cuaca buruk dan elemen luar seperti hujan, angin, dan cahaya matahari berlebihan. Artikel ini, secara ringkas akan membincangkan persyaratan yang perlu dipatuhi oleh penutup bumbung mengikut Piawai Malaysia (PM) PE 1991-1-1.

Kepentingan Penutup Bumbung dalam Penyelenggaraan Bangunan

Penutup bumbung merupakan elemen penting dalam menjaga bangunan daripada beban-beban bersampingan seperti angin dan hujan. Selain itu, ia juga membantu mengekalkan keselesaan dalaman bangunan dan melindungi harta benda di dalamnya. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan penutup bumbung mempunyai kekuatan dan kebolehpercayaan yang mencukupi.

Persyaratan PM PE 1991-1-1

PM PE 1991-1-1 adalah piawai teknikal di Malaysia yang berkaitan dengan rekabentuk struktur bangunan. Mengikut piawai ini, semua penutup bumbung, kecuali kaca, perlu mematuhi persyaratan yang ditetapkan untuk memperuntukkan beban-beban bersampingan semasa penyelenggaraan. Hal ini bagi memastikan agar penutup bumbung dapat menanggung beban-beban tersebut dengan baik.

Rekabentuk

Aspek seperti rekabentuk, ketebalan, dan jenis bahan perlu dipertimbangkan. Rekabentuk yang tepat dapat memastikan penutup bumbung berfungsi dengan baik dan mampu menahan beban-beban bersampingan.

PM PE 1991-1-1 juga menetapkan pemilihan bahan yang sesuai untuk penutup bumbung. Kekuatan, ketahanan cuaca dan faktor-faktor lain perlu diambil kira supaya bumbung berfungsi dengan baik dan tahan lama.

Merujuk kepada UBBL 1984/UKBS 1984, Bahagian IV, di bawah tajuk Kerja-Kerja Sementara Berhubungan Dengan Kerja-Kerja Bangunan, Undang-Undang Kecil No. 65, Penutup bumbung.

65. Penutup Bumbung

Bagi memperuntukkan beban-beban yang bersampingan dengan penyenggaraan, semua penutup bumbung, selain daripada kaca, hendaklah mengikut PM PE 1991-1-1.


Rujukan: Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (2022), Bahagian V, Kehendak-Kehendak Struktur, Undang-Undang Kecil No. 65, Penutup bumbung.

Nota:

  • UBBL 1984 = Uniform Building By Law 1984
  • UKBS 1984 = Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

IMEJ – Freepik

** Sekiranya terdapat pembetulan/tambahan/pindaan terhadap artikel di atas, anda boleh memaklumkan terus kepada kami melalui ruangan komen atau email.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *