UBBL 1984 : Bahagian III – Kawasan bangunan yang bersempadan dengan jalan dan lorong belakang

UKBS 1984 : Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 Berikut merupakan perkara-perkara yang melibatkan kawasan lapang yang bersempadan dengan jalan dan […]

UBBL 1984 : Bahagian III – Kawasan bangunan yang bersempadan dengan jalan dan lorong belakang Read More »